Nie patrz wstecz

Piątek, Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy (17 listopada), rok I, Łk 17,26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

 

Nie patrz wstecz jak żona Lota, nie przywiązuj się do swojego życia na ziemi, bo to przeszkodzi Ci pójść do nieba.

Otóż kto pójdzie do nieba? Kogo Jezus zabierze ze sobą? Tych, którzy swoje życie poświęcają innym, bo w innych ludziach, czyli bliźnich, jest Bóg – kto poświęca się dla bliźniego, ten mówi samemu Bogu „Kocham Cię! Chcę być z Tobą!”.

Nasze spotkanie z Bogiem nastąpi nagle i niespodziewanie, tak jak potop czy deszcz ognia. Nie wiemy, kiedy Bóg nas wezwie z tego świata. Bądźmy zawsze gotowi na spotkanie z Nim, w każdym miejscu i każdych okolicznościach.