Nie przegap okazji

Niedziela, XXVIII Tydzień Zwykły, rok C, Łk 17,11-19

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

 

O czym dziś słyszymy w Ewangelii? O działaniu Jezusa, które oczyściło dziesięciu trędowatych. Bóg wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi. Tak jak to zauważył Ewangelista. Jezus pomógł tym, którzy Go o to prosili. Co się jednak stało z owymi oczyszczonymi? Dziewięciu nie doznało wewnętrznego uzdrowienia. Przegapili stan łaski, który był im dany, aby mogli być szczęśliwi. A jeden z nich doznał prawdziwej radości i poczucia wolności. Dzięki temu, czy właśnie w tym stanie, pobiegł do Jezusa podziękować za pomoc.

Okazje i promocje w supermarketach są tak powszechne, że pośród nich łatwo przegapić te, które są dla nas korzystne. Albo są sytuacje, które w nieoczekiwany sposób dają nam szansę na zyskanie jakiegoś dobra. Kiedyś dostałem w tramwaju skasowany bilet – ważny jeszcze przez następne 15 minut – od mężczyzny, który już wysiadał.

A jak często dostrzegamy zyskiwane dobra duchowe? Jedna sytuacja na dziesięć jest przez nas zauważalna jako prawdziwe działanie Boga. W pozostałych przypadkach przez nasze duchowe gapiostwo tracimy szansę na dostrzeżenie interwencji Boga w naszym życiu.