Nie tacy sami

Poniedziałek, Poniedziałek Wielkanocy, rok I, Dz 2,14.22b-32

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: „Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim”. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami».

 

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem…

Apostołowie w dniu Zesłania Ducha Świętego to są ci sami ludzie z Wieczernika Wielkiego Czwartku, to są ci sami ludzie, których nie było na Golgocie i którzy jeszcze chwilę temu byli zamknięci z obawy o siebie. Ci sami, ale nie tacy sami. 

Piotr, który staje na czele, odważnie głosi Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i żyje. To jest Piotr, który nie robi tego, bo poćwiczył, bo się nauczył. To jest Piotr, który doświadczył, otrzymał, został wyposażony. Piotr, który się otworzył, bo został otwarty.

To Duch Święty jest autorem wszelakiej przemiany. Oby każdy z nas, choć ciągle ten sam, wchodził na taką drogę, na której Bóg będzie sprawiał, że nie będę taki sam.