Nie walcz

Niedziela, XXIX Tydzień Zwykły, rok A, Iz 45,1.4-6

Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza Mną».

 

Pan Bóg posługuje się różnymi ludźmi, by przyjść nam z pomocą – także poganami. Kiedy więc z jakąś wręcz „namiętnością” walczymy z poganami, może się okazać, że walczymy z Bogiem, z Jego wolą i ograniczamy możliwość uwolnienia nas z wielu grzechowych niewoli. Nie walcz z poganami. Posłuchaj, co mają Ci do powiedzenia, bo może akurat usłyszysz coś, co diametralnie zmieni Twoje życie.