Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca». W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego». Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

 

Dramat Ukrainy to pole walki zła i dobra. Kiedy patrzę na zdjęcia masowych mordów dokonanych przez żołnierzy rosyjskich w Buczy, Irpieniu i innych miastach Ukrainy, to nasuwają mi się słowa pochodzące z dzisiejszej Ewangelii: „Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu”. Oglądam w Internecie krótkie filmiki z przesłuchania jeńców rosyjskich złapanych przez żołnierzy ukraińskich. Pytają ich o imiona, nazwiska, ale także o miasta pochodzenia, rodziców, żony czy dzieci. Wielu z nich mówi o swoich matkach, wymienia imiona i wiek dzieci pozostawionych w domu. Któryś mówi, że był nauczycielem. Przesłuchujący ich żołnierze ukraińscy zadają pytanie: Dlaczego mając rodzinę i dzieci, przybyłeś na naszą ukraińską ziemię, aby nas zabijać i niszczyć nasze domy? W odpowiedzi… najczęściej zalega cisza. 

Zło pociąga za sobą kolejne zło. Nienawiść potęguje nienawiść. Żołnierze ci, przekraczając granicę Ukrainy, przekroczyli granicę zła. Stali się niewolnikami swoich złych uczynków. Z łatwością ulegli pokusie masowego mordowania bezbronnych cywili i gwałcenia ukraińskich kobiet. 

Modlimy się o pokój na Ukrainie. Ale módlmy się także o to, abyśmy nie ulegli pokusie zła. Abyśmy nigdy nie przekroczyli tej granicy, którą wyznacza nam Bóg, i nie wpadli w szpony tego, który jest księciem ciemności.