Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

 

Nie możemy się wstydzić naszej wiary. Jezus obiecuje, że taka postawa będzie przez Niego doceniona. Czasami jednak zdarza się, że jesteśmy w sytuacji, która jest trudna, nie wiemy, jak postąpić, co powiedzieć, jak zareagować. Wtedy najlepiej jest poprosić o natchnienie Ducha Świętego – On da nam słowa, reakcje, postawę, które w danym momencie okażą się najwłaściwsze.