Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

 

Wspaniale jest mieć obok siebie ukochane osoby, które okazują nam zawsze miłość: mamę i tatę. To one są z nami od najmłodszych lat, pomagają nam, wprowadzają w dorosłe życie, a potem pełnią rolę dziadków. Ciężko nam pewnie wyobrazić sobie sytuację, że któregoś z nich przy nas nie będzie.

Dziś Pan Jezus mówi do swoich uczniów: "Nie zostawię was sierotami". Mimo że Pan Jezus fizycznie opuścił ziemię, to jednak jest wśród nas cały czas obecny. Spotykamy go w Piśmie Św. oraz w sakramentach: spowiedzi św., Eucharystii i osobiście, gdy przyjmujemy Go do naszego serca w Komunii św. 

Pan Jezus chce być pośród nas, chce nas umacniać i pomagać każdego dnia. Oczekuje od nas tylko otwarcia drzwi naszych serc i osobistego zaproszenia do przebywania z Nim. Zaproś Go już dziś i zobacz, jak bardzo zmieni się Twoje życie.