Niebezpieczeństwo

Piątek, bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (14 czerwca), rok II, Mt 5,27-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa».

 

Jezus w tej Ewangelii mówi o wielkim niebezpieczeństwie dla duszy i ciała, jaki przynosi grzech cudzołóstwa, grzech nieczystości. Człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga i powołany jest do życia w harmonii z Bogiem, zgodnie z Jego przykazaniami. Powołany jest do strzeżenia swojej godności i piękna, do strzeżenia czystości serca i ciała, gdyż jest ono świątynią Ducha Świętego. Każdy grzech, który rodzi się w sercu, a w konsekwencji konkretny akt, a zwłaszcza ciężki, niszczy człowieka i ma moc wtrącić do piekła. To nie są żarty. Życie w grzechu, trwanie w nim jest w pewnym sensie piekłem, jest oddzieleniem nas od Boga i Jego Miłości i tego można doświadczyć już tu, na ziemi. Jak wielkie to cierpienie. Dlatego też Jezus mówi: lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Lepiej niech zginie twoje oko, twoja ręka niż całe ciało... Jezus zaprasza, aby oddalać wszystko i unikać wszystkich okazji, które miałyby być powodem grzechu cudzołóstwa i wszelkiej nieczystości. Nade wszystko zaprasza małżonków do pozostania wiernymi w sakramencie małżeństwa.

Zanurzmy się w Bożym miłosierdziu i prośmy Pana, aby nieustannie chronił nas od upadku, umacniał w walce z pokusami i zwyciężał je w nas, bo sami jesteśmy bardzo słabi. Niech zachowa nasze dusze i ciała na życie wieczne. Amen.

Przyjdź, Duchu Święty, i działaj z mocą w nas, bądź zwycięzcą we wszystkich naszych walkach i próbach życiowych. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu. Przyjdź...