Tydzień Biblijny w Polsce rozpoczyna się Niedzielą Biblijną, która w tym roku przypada 26 kwietnia. Diecezja bielsko-żywiecka na ten wyjątkowy czas przygotowała sporo wydarzeń biblijnych. Cały tydzień chcemy przeżyć pod HASŁEM:  #LooknijDoPisma

Oto nasze inicjatywy:

1. Filmy promujące czytanie Pisma śwhttps://youtu.be/EDpKr3DA4mQ

2. IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego

W niedzielę 26 kwietnia br. o godz. 15:30 w bazylice w Bielsku-Białej Hałcnowie odbędzie się wspólne czytanie Ewangelii według św. Mateusza w ramach IV Narodowego Czytania Pisma Świętego. Niektórzy spośród 28 lektorów będą obecni fizycznie w bazylice, inni włączą się online. Wśród czytających będą między innymi: ksiądz biskup Roman Pindel, księża pracujący w kurii, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, przedstawiciele młodzieży, seniorów oraz różnych zawodów (nauczyciele, aktorzy, lekarze).

Adres do transmisji: http://www.parafiahalcnow.pl/a/sanktuarium/kamera/95/

Wprowadzenie do wspólnego czytania i nagrania pierwszych czterech lektorów dostępne są już na YouTube diecezji bielsko-żywieckiej:

Nagraniom czterech pierwszych lektorów towarzyszą fragmenty filmu z projektu LUMO https://www.lumoproject.com. LUMO to wizualne opracowanie czterech Ewangelii, przygotowane, aby zainteresować Pismem Świętym. LUMO na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjiDMt6Lm1jYQvSp4BROWVw/about 

3. Akcja #LooknijDoPisma

Celem akcji #LooknijDoPisma jest promocja Biblii. Człowiek żyjący Słowem Bożym ma najczęściej swój ulubiony fragment, który go umacnia i daje nadzieję. Inicjatorzy akcji pomyśleli, że warto zebrać takie zdania z Biblii. Uczestnicy #LooknijDoPisma publikują na swoich mediach społecznościowych ulubione cytaty biblijne z dopiskiem:  #LooknijDoPisma.

Ponadto chcemy stworzyć nową serię obrazków, które ksiądz biskup będzie rozdawał w czasie spotkań z wiernymi. Będą one zawierały cytaty z Pisma Świętego zamieszczone na tle nawiązujących do nich zdjęć. Jeśli ktoś interesuje się fotografią, może wraz z cytatem przesłać wykonane przez siebie zdjęcie na adres: looknijdopisma@gmail.com W e-mailu należy podać swoje imię i nazwę swojej parafii. Z nadesłanych zdjęć i cytatów zostanie przygotowana seria obrazków biblijnych w stylu, jaki przedstawia przykład poniżej:

Z wyrazami szacunku ks. Piotr Góra
sekretarz biskupa bielsko-żywieckiego