Niedziela radości

Niedziela, III Tydzień Adwentu, rok B, Iz 61,1-2a.10-11

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. «Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów».

 

Niedziela gaudete (radości) budzi nasze serca do wdzięczności Bogu za Jego przyjście na świat, które już za chwilę będziemy świętować. On nie jest Bogiem straszliwym, ale Oblubieńcem rozkochanym we mnie – w swojej oblubienicy. On chce moje połamane serce poskładać, zerwać kajdany moich zniewoleń i ogłosić tzn. sprawić rok swojej łaski. Raduj się więc!