Niemoralne życie

Piątek, IV Tydzień Zwykły, rok II, Mk 6,14-29

Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: «Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim». Inni zaś mówili: «To jest Eliasz»; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, mawiał: «To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał». Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: «Nie wolno ci mieć żony twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: «Proś mnie, o co chcesz, a dam ci». Nawet jej przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa». Ona wyszła i zapytała swą matkę: «O co mam prosić?» Ta odpowiedziała: «O głowę Jana Chrzciciela». Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: «Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela». A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

 

Niemoralne życie Heroda było powodem dezaprobaty i bezkompromisowego piętnowania ze strony Jana Chrzciciela. Jak do tego doszło? Otóż Herod poślubił córkę Aretasa IV. Po pewnym jednak czasie oddalił ją i w ten sposób popadł w konflikt z teściem. Złamał także prawo żydowskie, wchodząc w związek z Herodiadą, żoną przyrodniego brata Heroda Filipa. Herodiada uwikłała się także w niemoralne związki. Odeszła od swego męża, by połączyć się nielegalnie z drugim wujem. Pomimo tego, że Herod chętnie słuchał Jana Chrzciciela, pozostawał pod wpływem żony. Jak się okazało, była to kobieta bardzo zawzięta i złośliwa. Wykorzystała własną córkę Salome, aby zabić Jana Chrzciciela, bowiem wypomniał im niemoralne życie.

Niestety, także i dzisiaj ludzie prowadzący niemoralne życie posuwają się do niecnych planów. Knują intrygi i robią wszystko dla własnej korzyści. Potrafią manipulować innymi ludźmi, aby osiągnąć zamierzony cel. Będą robić wszystko, aby usprawiedliwić bądź też przesłonić swój grzech.

Prośmy Boga w naszej modlitwie, abyśmy nigdy nie zdeprawowali swojego serca, ale kształtowali prawe i uczciwe sumienia.