Niepytana

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 

Słuchać to jeszcze za mało! Mówi o tym Jezus w nawiązaniu do słów kobiety, która wyrwała się do odpowiedzi (niepytana) i summa summarum – powiedziała prawdę. To wydarzenie stało się okazją do przypomnienia słuchaczom, że nie wystarczy z zapałem słuchać słów Boga, trzeba ich przestrzegać.

Bądźmy zatem gorliwymi słuchaczami, którzy usłyszane słowo wcielają w życie.