Na to rzekł Pan do niego: Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.

 

Autentyczna religijność ma być ujawnieniem wewnętrznej wierności nie tyle prawu jako takiemu, ale duchowi prawa, o którym wspomina w swoich listach św. Paweł. Jezus oczekuje, by to, kim jest człowiek w swoim wnętrzu, znajdowało wyraz w jego postawach. Nie zawsze tak jest. Prowadzenie szeroko pojętego życia religijnego, bycie poprawnym, niekoniecznie jest ostateczną informacją o mojej wierze i sercu. O tym, jakie jest moje serce, świadczą czyny, szczególnie te związane z traktowaniem bliźniego. To one bardziej pokazują, co w nas „siedzi”.