Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

 

Moc słowa Bożego jest niesamowita. Podczas konstruowania świata Bóg wypowiadał słowo i poszczególne elementy Jego zamysłu stawały się. Jonasz ledwie przeszedł jeden dzień przez Niniwę głosząc słowo Boga, choć by je całe obejść potrzebował trzech dni, i ludzie uwierzyli Bogu. W każdej Eucharystii, podczas każdego spotkania ze słowem Boga, coś się staje. Czy to jest moje nawrócenie?