Nieśmiertelne konsekwencje

Czwartek, Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), rok I, Dn 12,1-3

Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie: «W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze».

 

Śmierć jest ważnym momentem naszego życia. Życzymy zmarłym wiecznego odpoczynku. Oni nie muszą już walczyć, zmagać się i mobilizować. Mieli na to czas podczas ziemskiego życia. Dzisiejsze wspomnienie jest dla nas, Kościoła jeszcze walczącego o świętość, okazją do uczynków miłosierdzia. Dzisiaj przypominamy sobie, że wybory, których dokonujemy, mają nieśmiertelne konsekwencje.