Nieśmiertelność

Środa, Św. Floriana, męczennika (4 maja), rok II, J 6,35-40

Jezus powiedział do ludu: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

 

Pragnienie nieśmiertelności jest w każdym człowieku. Każdy, kto swój los zwiąże z Jezusem, będzie żył na wieki. „Kto we Mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia”.

Jedynie Bóg może dać człowiekowi nieśmiertelność. Namiastkę tej nieśmiertelności zostawił nam Jezus w Komunii Świętej. Przyjmując ten pokarm, przygotowujemy się do nieśmiertelności z Bogiem, w Jego królestwie.