Nieszablonowy

Niedziela, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, rok A, Ez 34,11-12.15-17

Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie». Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły».

 

Nasz Bóg jest królem nadzwyczajnym i nieszablonowym. On nie tyle zasiada w tronowej Sali – króluje, co pasterzuje. Nie usiedzi w miejscu: zaginione – odszukuje, znajdujące się w tarapatach – uwalnia, pokaleczone – opatruje, chore – umacnia, a zmęczone – tuli do snu. W każdym stadzie jest co robić – tylko trzeba chcieć, tylko trzeba kochać.