W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

 

Chleb jest podstawowym pokarmem dla naszego ciała. Jego symbolika jest bardzo bogata. Wielu nie wyobraża sobie życia bez niego. Czy masz podobne odczucia w stosunku do Chrystusa? Czy sięgasz po Niego tak często jak po chleb? Czy Jego nauczanie, słowa i obecność uważasz za konieczne do wzrostu? Spraw Panie, aby mój głód nigdy nie został zaspokojony tylko pokarmem pochodzącym z ziemi.