Nowa Ewa

Środa, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia), rok II, Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Niepokalanie Poczęta, Maryja – Nowa Ewa odwraca to, co zostało zniszczone przez pierwszą Ewę. Maryja od chwili swojego poczęcia napełniona jest pełnią łaski. W dniu zwiastowania jest Ona nieustannie „pełna łaski”. Nic z Bożego daru nie zostało uronione, stracone. Niepokalana całą swoją osobą przylgnęła do miłującego Boga, nawet na najmniejszą chwilę nie utraciła głębokiej więzi z Nim. Nie ma w Niej nic grzesznego, tzn. odwrócenia się od Boga, by siebie uczynić centrum. Dlatego Bóg może realizować w Niej i przez Nią swój plan zbawienia całej ludzkości.

Uczyć się od Maryi, jak trwać w łasce i jak czynić z niej środowisko dla każdego oddechu, spojrzenia, gestu. Chociaż nie mamy pełni łaski na wzór Niepokalanej, to jednak w sakramencie chrztu św. otrzymaliśmy nowe życie, wolne od grzechu, od narcystycznego wpatrywania się w siebie. To życie otwiera nas na zbawiającą relację z Bogiem Ojcem i Jego Synem w Duchu Świętym.

Maryjo Niepokalana, ucz nas trwania w łasce całkowitego zwrócenia się ku miłującemu nas Bogu.