Nowa nadzieja

Sobota, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), rok C, Łk 2,16-21

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

 

Pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego zachęca nas do tego, aby z nową nadzieją wyglądać tego, co przyniesie nam ten nowy 2022 rok. Co za nami – wiemy, co będzie – stanowi wielką niewiadomą, w której kierunku dziś stawiamy pierwszy krok. Stajemy na progu nowego roku naszego życia, swoistej tajemnicy. Tajemnicy, którą dzień po dniu, miesiąc po miesiącu będziemy odsłaniać. Za nami niełatwy rok, do którego będziemy wracać tylko wspomnieniami. Czas mija bezpowrotnie, ale pozostaje to, co było w nim dokonane.

Każdy z nas ma własne życzenia, oczekiwania, plany na ten nowy rok. Każdy z nas chciałby powiedzieć 31 grudnia 2022: To był dobry rok!

Właśnie w pierwszy dzień nowego roku, gdy przed nami długa droga, Kościół powierza nas Matce Bożej. Stawia przed naszymi oczami Theotokos – Bogurodzicę – Matkę Syna Bożego, ale także naszą Matką. Z Matką idzie się przez życie pewniej, kiedy traktuje się ją jako życiowego opiekuna i przewodnika.

Dziś modlimy się także o pokój na całym świecie i pokój w naszej ojczyźnie. A przez ręce Maryi zanosimy do Boga modlitwę:

Panie uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju.
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda
Wiarę tam gdzie, panuje zwątpienie
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz
Światło tam, gdzie panuje mrok
Radość tam, gdzie panuje smutek
Spraw, abyśmy nie tyle mogli szukać pociechy, co pociechę dawać
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć innych
Nie tyle szukać miłości, co kochać
Albowiem dając, otrzymujemy
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie
A umierając, rodzimy się do życia wiecznego.