Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska». Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pożera Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?». Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?». On zaś mówił o świątyni swego Ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

 

„On zaś mówił o świątyni swego Ciała”. Świątynia jerozolimska została zburzona i nigdy nieodbudowana. Nową świątynią jest Jezus, wcielony Syn Boga żywego. W Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec pokazuje nam, że najważniejszym miejsce Jego przebywania na ziemi jest człowiek, stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Pomimo to łatwiej jest nam wyobrażać sobie, że Domem Bożym jest budowla. Łatwiej jest otaczać szacunkiem świątynię zbudowaną rękami ludzkimi niż tę stworzoną przez Boga.

Dzisiejsze święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w swoich czytaniach mszalnych chce nam przypomnieć prawdę o tym, kto jest Bożą budowlą. Św. Paweł w liście do Koryntian mówi: „Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą”. Niech więc święto Bazyliki Laterańskiej pomaga nam w coraz głębszym rozumieniu, że każdy kościół jest miejscem budowania prawdziwej świątyni Boga, którą są nasze serca złączone w tkankę wspólnoty Kościoła, Ciała Chrystusowego, ożywianej przez Ducha Świętego.

Duchu Święty, ucz nas dostrzegania w nas budowli Bożej, mieszkania Ducha Świętego.