Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

Bóg oznajmia swoją wolę wobec nas zazwyczaj pewnymi etapami, porcjując ją. Czyni tak, bo jak mówi sam Jezus: wiele z tego, co mógłby przekazać uczniom, oni by nie zrozumieli. Zesłanie Ducha Świętego było dla wspólnoty uczniów Chrystusa ostatecznym potwierdzeniem oraz wytłumaczeniem tego, o czym nauczał ich Jezus i czego byli świadkami. 

Przygotowujemy się do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Każdy z nas Go potrzebuje. Jako Pocieszyciela w trudnościach, jako tego, kto umocni naszą wiarę, i jako tego, kto wyjaśni nam całą prawdę o nas samych i o Bogu. 

Bóg porcjuje nam swoje dary. Czyni to przez całe nasze życie. Jeśli jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, zawsze coś otrzymamy, w zależności od naszej dojrzałości w wierze i w człowieczeństwie. Będą to dary służące nam i wspólnocie, do której jesteśmy albo będziemy posłani.  

Nie bójmy się prosić i otrzymywać duchowych darów. Ich pojawienie się w życiu może zmienić jego dotychczasowy bieg, otworzyć przed nami nowe horyzonty. Może znacząco rozszerzyć drogę duchowego rozwoju i dać nam poczucie spełnienia.