O czym rozmawiamy z innymi ludźmi?

Sobota, Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła (15 lipca), rok I, Mt 10,24-33

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

 

O moich wakacyjnych planach, o pracy, o polityce... "Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle". Kiedyś jedna rodzina opowiadała mi, jak to rozmawiali o moim kazaniu. Zawstydziłem się. A oni uspokoili mnie, mówiąc, że jest to u nich czymś normalnym... Gdy wracają z kościoła, to zawsze wspominają jakiś fragment z kazania. Zaimponowali mi. Pomyślałem: czy ja zastanawiam się nad słowami, które usłyszę z ambony, nad tym, co mnie zainteresowało, zadziwiło? Czy potrafię o tym porozmawiać ze współbraćmi? "Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle".

Jak często w naszych rozmowach pojawia się temat wiary? A to przecież ona powinna przenikać całe nasze życie! Do każdego z nas Pan Bóg przemawia i na różne sposoby działa w naszym życiu. Czy to są dary tylko dla mnie? Może przeze mnie chce ubogacić innych? Święci Apostołowie, pomóżcie mi w moich rozmowach nawiązywać do kwestii wiary, może nawet już dzisiaj czy jutro po niedzielnej Mszy Świętej.