O konieczności nawrócenia kapłańskiego serca na VI Kongresie Nowej Ewangelizacji

Mszą św. w archikatedrze łódzkiej abp Grzegorz Ryś zainaugurował VI Kongres Nowej Ewangelizacji, który od 9 do 11 września przebiega pod hasłem „Miasto – Rewitalizacja”. Pierwszy dzień był poświęcony kapłaństwu służebnemu. Konferencja i dyskusje odbywały się w łódzkim seminarium.

Abp Jorge Carlos Patrón Wong zwrócił uwagę na konieczność nawrócenia kapłańskiego serca, które ma się dokonywać przez całe życie. Sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa podkreślił, że czas seminarium jest stosunkowo najkrótszym okresem formacji w porównaniu do całego życia kapłańskiego.

Istotnym wymiarem formacji kapłańskiej jest bycie uczniem, które upodabnia do Jezusa w różnych przestrzeniach życia i posługi. Podobieństwo kapłana do Jezusa nie pochodzi z samego faktu święceń, ale rodzi się każdorazowo z nawrócenia.

– Nie można być chrześcijaninem bez wspólnoty. Tym bardziej nie można być kapłanem indywidualistą. Zawsze żyje się we wspólnocie i dla wspólnoty. Misje i apostolaty zawsze są z innymi i dla innych – mówił abp Wong, podkreślając relację kapłana z Panem Bogiem, swoim biskupem, wspólnotą kapłańską i świeckimi, wśród których się posługuje.

Arcybiskup zwrócił też uwagę na fakt zmęczenia w posłudze kapłańskiej i zaznaczył, że jest to zjawisko naturalne i nie należy wtedy rezygnować z duchowości, bo Pan Bóg daje też duchowość na czas zmęczenia.

Drugą część stanowił panel dyskusyjny, w którym wzięli udział duchowni z różnym doświadczeniem posługi duszpasterskiej – proboszcz diecezjalny i zakonny, wikariusz i diakon stały. Debatę moderował abp Grzegorz Ryś. 

Jezuita o. Remigiusz Recław zastanawiał się, czy seminarium nie jest bardziej czasem deformacji niż formacji. – Wiara izolowana jest od zewnętrznych problemów, od codzienności, od ludzi. Później trzeba z tym wejść w życie, pogodzić codzienność z modlitwą, z życiem z Panem Bogiem – albo to się uda, albo nie – mówił łódzki proboszcz.

Ks. Teodor Sawielewicz, wikariusz z Oleśnicy, polecił księżom zasadę, aby jako młodzi księża spisywali na kartce to, co przeszkadza im w ich proboszczach, a gdy za kilka lat sami będą przełożonymi, wrócili do tej kartki i jej treść wzięli do siebie.

Ks. Jacek Socha, gdy został proboszczem, postanowił otworzyć na plebanii kaplicę dla księży i kupił ekspres do kawy, aby w tych dwóch przestrzeniach budować wspólnotę kapłańską. – Jednoczy mnie z księżmi misja – wspólne prowadzenie rekolekcji, zachwycanie się tym samym charyzmatem w Kościele – z tymi księżmi mam dobre relacje, dobrze się rozumiemy – mówił proboszcz z Gdańska.

Diakon Waldemar Rozynkowski z Torunia zaapelował do biskupów i księży, aby nie lekceważyli powołań do diakonatu stałego. – Jeśli wy, kapłani, nie będziecie poważnie traktowali diakonów, to nie liczcie, że świeccy będą traktowali ich poważnie i będą chcieli przyjmować sakrament chrztu, prowadzić pogrzeby czy słuchać katechez głoszonych przez diakona – mówił Waldemar Rozynkowski. Komentował to także abp Grzegorz Ryś, odnosząc się do konferencji abp. Wonga, który podkreślił, że powołanie do święceń nie jest wyborem drogi, ale odpowiedzią na zaproszenie Pana Boga. – Po co nam stali diakoni? To jest idiotyczne pytanie. Zapytajcie o to Ducha Świętego! To on zaprasza ludzi do drogi ku święceniom diakonatu. Po naszej stronie potrzebna jest otwartość, a nie recenzja. Jak będzie po naszej stronie otwartość, to odkryjemy, do czego potrzebni są nam i Kościołowi – mówił metropolita łódzki.

VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji pod hasłem: „Miasto – rewitalizacja" jest próbą głębszego odczytania i zastosowania wskazań papieża Franciszka z dokumentu programowego Evangelii gaudium o ewangelizacji prowadzonej na terenach miejskich.

W piątek rozpoczną się dwa dni rekolekcji dla ewangelizatorów prowadzone przez Wspólnoty Jerozolimskie. Zaplanowane są też konferencje i warsztaty, a także ewangelizacja miasta. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach o tematyce: Różnice pokoleniowe, Skazani, Bezdomni, Małżeństwa niesakramentalne, Homoseksualizm, Rozczarowani Kościołem, Kultura młodych, Przemoc wobec kobiet i dzieci, Ewangelizacja w sieci.

W piątek wykład wprowadzający na podstawie Evangelii gaudium wygłosi kard. Lluís Martínez Sistach, a prelekcję zatytułowaną „O nowy paradygmat ewangelizacji: mówić czy słuchać?" poprowadzi dr Bogusław Jasiński. Dwugłos ukazujący realia peryferii miasta i Kościoła zaprezentują prof. Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki) i ks. Tomáš Halík. Po południu konwersatorium „Teologia przepowiadania online” poprowadzi ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Wieczorem zaplanowano warsztaty „Spotkania na „krańcu świata”: jak być wiarygodnym, żeby brat mógł być wierzący?”.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.nowaewangelizacja.org. Transmisja z wydarzeń kongresowych na antenie Radia Profeto (www.profeto.pl/radio).