Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję”.

 

W atmosferze podsycanej lękiem, w oskarżaniu jednych przez drugich, iż traktują Boga instrumentalnie, w rozgrzewaniu do czerwoności wręcz spiskowej teorii, że Dobra Nowina to przede wszystkim krzyż a nie sukces i dobrobyt, Bóg daje nam słowo, iż bojaźń względem Niego wyrażana zachowywaniem przykazań zaowocuje długim życiem, powodzeniem, płodnością i potomstwem oraz majątkiem. Trwając przy Bogu masz obietnicę prosperity, i to już na ziemi.