Obietnica życia wiecznego

Czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok A, J 6,51-58

Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

 

Pan Jezus daje nam obietnicę życia wiecznego, jeśli tylko będziemy spożywać Jego ciało i pić Jego krew. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niedorzeczne: jak można jeść cudze ciało i pić krew? Podobne wątpliwości mieli Żydzi…

Jednak dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. W czasie każdej Mszy św. przychodzi do nas pod postacią Chleba i Wina. Daje nam siebie, żebyśmy przyjmując Go do swojego serca, mogli się całkowicie z Nim zjednoczyć…

Pan Jezus jest miłością. A żywiąc się takim pokarmem, nasza dusza nie umrze, będzie żyć wiecznie.

Czy dbasz o to, by w czasie Mszy św. być bez grzechu ciężkiego tak, aby móc przyjąć do serca Pana Jezusa? Czy starasz się przyjmować Komunię Świętą jak najczęściej? Czy nie wątpisz w Jej moc?