Obietnice

Czwartek, Św. Moniki (27 sierpnia), rok II, 1 Kor 1,1-9

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

 

Święty Paweł nie ma wątpliwości co do wierności Boga względem obietnic danych człowiekowi. Wszystkie te obietnice i wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia, Bóg złożył w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Każdy, kto idzie za Chrystusem, zostaje umocniony, aby realizowała się jego droga świętości i by był "bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa".