Oblicze Boga

Piątek, Święto Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia), rok I, Mk 9,2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

 

Jezus dziś odsłania rąbka swojej tajemnicy przed uczniami, których wybrał w szczególny sposób na świadków swojej boskości. Jezus jest Panem i nie ma innego. Przed swoją męką ukazuje swoje bóstwo, aby umocnić tych, którzy wkrótce będą wystawieni na wielką próbę wiary.

"To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie". Uczniowie wyraźnie słyszą te słowa, jak również Piotr rozpoznaje Mojżesza i Eliasza, symbolizujących Prawo i Proroków, aby oprzeć na nich swoje życie, bo właśnie Jezus przyszedł wypełnić wszystko, co było napisane w Prawie i u Proroków… I dziś pozwólmy zaskoczyć się Bogu, bo każdemu z nas pragnie objawić swoje Oblicze, Odwieczne Słońce miłości, by oświecało całe nasze życie. Słuchać Jezusa, przyjąć Go jako umiłowanego Syna Ojca – to czyni nas umiłowanymi dziećmi Boga, Jego synami i córkami. Zatem otwórzmy serca na działanie Ducha Świętego, byśmy mogli rozpoznać moment naszego nawiedzenia, moment, w którym Jezus będzie chciał się nam objawić. Wpatrując się w Najświętszy Sakrament z wiarą, możemy prawdziwie doświadczyć, jak dobry jest Pan, jak piękny jest Pan, możemy doświadczyć przemienienia serca i zakosztować prawdziwego życia, przedsmaku nieba.