Obłuda

Czwartek, XXVIII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 11,47-54

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: «Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli». Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

 

Pan Jezus zganił faryzeuszy i uczonych w Prawie za obłudę. Ich przodkowie dawniej prześladowali proroków, a teraz ich potomkowie stawiają im grobowce. My czasami postępujemy podobnie... Nosimy na szyi krzyż Pana Jezusa, a mimo to żyjemy z dala od Niego, zapominając o Jego miłości i przykazaniach.

Jezus karci uczonych również za to, że postawili się w roli Boga – „wzięli klucze poznania”, a mimo to przeszkodzili innym zbliżyć się do Niego.

A jak jest z Tobą? Czy nie odrzucasz innych? Czy swoim postępowaniem nie przeszkadzasz im kroczyć drogą wiary?

Nawet w dzisiejszych czasach w zwykłym życiu można być „prześladowcą proroków” albo prześladowanym. Kim jesteś Ty?