Obrażalscy

Sobota, Okres Bożego Narodzenia, rok II, 1 J 3,7-10

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

 

"Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła" – ostre słowa z ust św. Jana. Gdyby dzisiaj człowiek wypowiedział je w kierunku drugiego, na pewno doszłoby do ostrych scen i obrażonych min. Ale to prawda. Nie mamy się co obrażać. Jeśli trwamy w grzechu, nie należymy do Boga.

Dlatego recepta jest jedna: kultura życia w łasce. Jeśli zgrzeszymy, powinniśmy szukać najbliższej sposobności do spowiedzi, nie czekając na święta, ślub czy pogrzeb!