Obrońca Boga

Niedziela, Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok B, J 15,26-27;16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego jako Parakleta. Paraklet jest w pewnym sensie Rzecznikiem i Obrońcą Boga wobec nas. On nad nami czuwa i do każdego z osobna przemawia. Jednak, żeby Go usłyszeć, musimy się na chwilę powstrzymać od codziennego pędu i spotkać się z Nim na modlitwie. Duch Święty daje nam dary. Dzięki nim możemy wykonywać zadania, które Bóg przed nami stawia.

Otwórzmy się dzisiaj na działanie Ducha Świętego i każdego dnia prośmy Go o dary: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Duchu Święty, tchnij na mnie mocą swoją i prowadź prostą ścieżką do Boga!