Obrzezanie

Czwartek, Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, rok I, Łk 1,57-66.80

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

 

Obrzezanie było obrzędem religijnym i widzialnym znakiem przynależności do ludu wybranego przez Boga i przymierza zawartego z Bogiem. Obrzezywano dziecko w domu lub w synagodze. Każdy Izraelita, również kobieta i niewolnik, mógł dokonać tego obrzędu. Z obrzezaniem łączyło się nadanie imienia. Jan otrzymał imię wyznaczone przez Gabriela. Jest to imię symboliczne, znaczy: Bóg jest łaskawy.
Kiedy Jan się narodził, jego ojciec Zachariasz odzyskał mowę i wysławiał Boga. Bóg, który wkracza w życie człowieka, godzien jest uwielbienia i ofiary.