Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec".

 

Doskonała miłość do drugiego człowieka polega na pełnym dawaniu siebie – nie liczę się ja, tylko inny człowiek, niezależnie od tego czy jest mi bliski czy obcy.

Do tego właśnie dziś namawia nas Pan Jezus – do obumarcia dla innych, bo tylko wtedy dostąpimy życia wiecznego. 

Ziarno pszenicy, które upadło na ziemię nie obumarło, nie wydało plonów i zostało samo – takie ziarno to człowiek, która nie jest w stanie kochać innych, tylko siebie. Gdy ziarno obumiera wydaje największe plony – miłość okazywana innym sieje plon wszędzie tam, gdzie przebywamy. Taka postawa pełnej bezinteresownej miłości zawsze przybliża nas do Boga, a tego wszyscy powinniśmy pragnąć każdego dnia.