Oczekiwania Boga

Czwartek, I Tydzień Adwentu, rok II, Mt 7,21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

 

Słuchanie Słowa Bożego jest dla chrześcijanina bardzo ważne. Słuchając Go, poznajemy Boga, dowiadujemy się o historii naszego zbawienia. Z Pisma Świętego wiemy również, czego Bóg wymaga od nas, które z naszych zachowań Go cieszą, a które smucą. Ten, kto zna oczekiwania Boga i postępuje zgodnie z nimi, jest nazwany człowiekiem roztropnym, czyli mądrym i rozważnym. Takie życie zapewni Mu wejście do królestwa Bożego.