I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.

 

W Ewangelii znajdziemy opisy wielu uzdrowień, których dokonał Pan Jezus. Każde z nich było inne, dotyczyło innej sytuacji i osoby. Każde niesie też inne przesłanie dla nas czytających Ewangelię. 

Dzisiejszy chory to trędowaty, który stanął w pokorze przed Jezusem, ukorzył się i zdał się na wolę Boga. Jego prośba była bezpośrednia i pełna wiary. A Jezus o nic nie pytał, tylko uzdrowił śmiertelnie chorego człowieka. 

Jak bardzo ta scena przypomina nasze oczyszczanie się z grzechów w czasie spowiedzi – to my wtedy stajemy w pokorze przed Bogiem, wyznajemy swoje grzechy i okazujemy skruchę. I jeśli Bóg widzi, że szczerze i z wiarą żałujemy za swoje czyny, to są one darowane. To my zostajemy oczyszczeni z trądu – ze swoich grzechów.

Zaczęły się upragnione letnie wakacje zasłużony czas odpoczynku, wytchnienia i przerwy od szkoły, uczelni lub pracy. Niech nie będzie to czas oderwania się od Boga, braku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii czy sakramentach świętych. Obyśmy nie zaniechali częstego korzystania z sakramentu pokuty, bo dla nas jest to jedyna okazja do uwolnienia od trądu, czyli naszych grzechów.

 

Od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 zapraszamy na audycję dla dzieci >>Elemeledutki<< Radio Profeto.