Od ziarna do rośliny

Niedziela, XI Tydzień Zwykły, rok B, Mk 4,26-34

Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

Oto jeszcze jedna przypowieść o królestwie Bożym. Pan Jezus porównuje je do ziarna wrzuconego w ziemię. Niezależnie od pory dnia ziarno zaczyna się rozwijać. Następują naturalne procesy życiowe: kiełkowanie, wzrost, dojrzewanie i oczywiście wydanie owocu.

Ziarno nie wzrośnie bez gleby, nie rozwinie się bez odpowiednich warunków: bez wody, składników odżywczych, światła i ciepła.

Tak samo jest z naszym życiem duchowym: Bóg, troszcząc się o nas, daje nam dobre warunki do wzrostu!

Jakże to przypomina nam DOBREGO, TROSKLIWEGO OJCA. To wszystko zapewnia nam ON, troszczy się o nas poprzez rodzinę, chrzest św., Eucharystię, opiekę Ducha Świętego oraz poprzez posilanie się Słowem Bożym. Bo chociaż królestwo Boże i świat przyrody różnią się od siebie, to równocześnie zachodzi pewne podobieństwo. Chrystus mówi, że "ziemia sama z siebie wydaje plon". Wiemy jednak, że za tym działaniem ziemi kryje się życiodajna moc, którą Stworzyciel obdarzył każde żyjące stworzenie.

Jeżeli będziemy trwać przy Panu Jezusie, to królestwo Boże jak najmniejsze ziarnko gorczycy będzie rozwijało się w nas, wzrastało i stanie się silną, okazałą rośliną, dającą schronienie innym. Zawsze pamiętajmy, że ON OBDARZA NAS MOCĄ I POMAGA WZRASTAĆ!