Oddać Bogu chwałę

Wtorek, VII Tydzień Wielkanocny, rok II, J 17,1-11a

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

 

Oddać Bogu chwałę to bez wątpienia jedno z większych pragnień odpowiedzialnego chrześcijanina. W całej historii Kościoła dostrzegamy bogactwo pomysłów na zrealizowanie tego pragnienia. Bogate świątynie, wspaniałe dzieła sztuki, dostojne utwory muzyczne, dzieła miłosierdzia i wyprawy misyjne. Wszystko po to, aby dzięki tym wspaniałym dziełom rosła chwała Boga i rozszerzała się po świecie.

Czasem niestety bywało, że całkiem opacznie rozumiano istotę oddawania Bogu chwały, zapominając przy tym o człowieku, o jego wolności i godności. A że historia lubi się powtarzać, to czujność w tej materii jest jak najbardziej wskazana.

W kontekście tych zagrożeń i zwykłych pomyłek Jezus ponownie nam przypomina i poucza, że tak miłą Bogu chwałę przynosi Mu wypełnianie Jego woli. To wyraźna wskazówka dla pragnących uwielbić Boga w swoim życiu i oddać Mu chwałę.

Starać się poznawać wolę Boga względem nas i jeszcze mocniej starać się ją wypełnić na miarę swojego powołania, tej rzeczywistości, w której żyjemy.

Nie trzeba więc tracić czasu na wymyślanie czegoś nadzwyczajnego, czego być może nie zrealizuję. Trzeba pytać, niemal każdego dnia jak O. Leon Jan Dehon: „Panie, co chcesz, abym czynił”. Trzeba pytać o to, tu i teraz. Raz może to będzie nowa świątynia lub inne dzieło, którego potrzeba. A innym razem może to czas poświęcony bliźniemu lub tak ważny gest przebaczenia i zgody.

Niech Duch Święty nas oświeca i wspiera w odkrywaniu woli Bożej, by jej spełnienie przyniosło Mu chwałę również w naszym życiu.