Oddać się w ręce Jezusa

Sobota, XXV Tydzień Zwykły, rok II, Łk 9,43b-45

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

 

Pan Jezus, wypowiadając te słowa, mówi o zdarzeniach, które mają nastąpić w przyszłości. On znał swoją przyszłość – wiedział, że przyszedł na świat, aby odkupić ludzi, wiedział, w jaki okrutny sposób to nastąpi.

Jako człowiek cierpiał jak każdy z nas: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie Mnie ten kielich” (Mt 26,39). Jezus odczuwał strach i udrękę podczas modlitwy w ogrodzie Oliwnym, błagając Ojca, by oddalił od Niego kielich goryczy, jeśli to by było zgodne z Jego wolą. Dzięki modlitwie jednak przezwyciężył udrękę i rozpacz.

Również my, jeśli przeżywamy w życiu trudne chwile, odczuwamy udrękę, strach przed przyszłością, oddajmy się w ręce Jezusa. Powierzmy Mu swoje troski w modlitwie. Rozmawiajmy z Bogiem, nie obawiając się zadawania najtrudniejszych pytań. Uważnie wsłuchujmy się w Słowo Boże. Modlitwa jest niezawodnym środkiem, który zapewnia trwanie przy woli Bożej w każdej chwili życia.

W tym miejscu przychodzi mi na myśl modlitwa: „Jezu, Ty się tym zajmij”. W tej modlitwie, którą Jezus podyktował o. Dolindo Ruotolo w czasie prywatnego objawienia, czytamy „Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie Mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia Mnie wywołuje pożądany przez was efekt i rozwiązuje trudne sytuacje. Zawierzenie Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami; zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwę. Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i oddanie się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc Mi: Ty się tym zajmij...”.

(Z pism Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo – za serwis misyjne.pl)

Wsłuchujmy się w słowa Pana Jezusa.