Oddać wszystko

Środa, XVII Tydzień Zwykły, rok I, Mt 13,44-46

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

 

W Palestynie często ukrywano na roli monety i drogocenne przedmioty w urnach lub w skrzyniach ze względu na przemarsze wojsk nieprzyjacielskich. Miały również miejsce przypadki odnajdywania tak ukrytych skarbów z różnych przyczyn pozostawionych przez właścicieli. 

Jak kupiec postanowił sprzedać wszystko i kupić ową rolę, tak należy oddać wszystko, by pozyskać królestwo Boże.