Odkryć Go

Wtorek, Święto św. Bartłomieja, apostoła (24 sierpnia), rok I, J 1,45-51

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?». Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz». Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?». Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!». Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?”. Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

Może czasem towarzyszy nam pytanie: jak innych przekonać do Jezusa? Co zrobić, aby drugi człowiek mógł uwierzyć Chrystusowi? Odpowiedź jest prosta: osobista fascynacja, dotknięcie łaską sprawiają, że możliwe staje się prowadzenie do Chrystusa innych.

Kiedy sam doświadczysz obecności Boga w swoim życiu, nie musisz wiele mówić drugiemu człowiekowi o Jego obecności, ale inni, patrząc na Twoje zachowanie, słowa, czyny, będą widzieć samego Boga.

Aby mówić i zachęcać innych do wiary i Boga, trzeba najpierw samemu Go odkryć.