Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

 

Nie zawsze słowa Jezusa są dla nas zrozumiałe. Nie bójmy się pytać w modlitwie czy czytając Pismo Święte. Czasem to, co na początku wydaje się trudne, nie do pojęcia, okazuje się ważne i celowo odkrywane przed nami powoli.