Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą". Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: "Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz». On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie".

 

Tak bardzo chcieli być wierni wszystkim, nawet najmniejszym nakazom, że zapomnieli o tym najważniejszym, o słowach, które miały pozostać w ich sercach: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 4-5) oraz: „będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan! (Kpł 19,18).

Niebezpieczeństwo manipulacji słowem Bożym istnieje w każdym czasie i może zagrażać każdemu. Dopóki nie uważamy swego poglądu za jedyny właściwy, lecz poddajemy go pod osąd czy krytykę innych, nie powinniśmy popaść w zaślepienie, czy w fanatyzm. Jeśli nasze spotkanie ze słowem Bożym będziemy pogłębiać o nauczanie Kościoła, o teksty Ojców Kościoła stanie się ono dla nas niewyczerpanym źródłem głębszego odkrywania orędzia o miłości Boga do człowieka objawionej w Jezusie Chrystusie.