Odnaleźć siebie

Poniedziałek, Św. Piusa X, papieża (21 sierpnia), rok I, Mt 19,16-22

Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego». Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

 

W tym młodym człowieku każdy z nas może odnaleźć samego siebie. Któż z nas – jak ten młodzieniec – nie chce osiągnąć doskonałości, odkryć sens życia? Tylko Bóg jest dobry, On jest samym Dobrem. Dlatego też czyniąc dobro, świadczymy o Bogu. Świadectwo jest czasem ważniejsze niż słowa, może często zdziałać o wiele więcej. Jezus domaga się, aby Go naśladować, iść trudną drogą dobra, a nie wygodną drogą konformizmu.

Spróbujmy choć dziś przestrzegać dwóch przykazań miłości, bo to są Jego przykazania, by naśladować naszego Nauczyciela i doświadczyć choć trochę miłości, jaką miał dla nas ten, który do końca nas umiłował.