Odpłata

Poniedziałek, XXXI Tydzień Zwykły, rok I, Łk 14,12-14

Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

 

Dzisiejsze Słowo zaprasza nas do ćwiczenia się w cierpliwości. Czekanie na odpłatę może być dla wielu z nas trudnym doświadczeniem. Być dobrym za friko nie jest łatwe. Chcemy prędzej czy później jakiejś gratyfikacji. Czynić dobro, nie spodziewając się niczego w zamian, to wyzwanie dla każdego z nas...