Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach”.

Być może nie raz stawialiśmy sobie pytanie: na ile to, co robimy, jest zgodne z wolą Bożą? Czy postępując w taki albo w inny sposób, pójdziemy we właściwym kierunku? Jezus mówi o dobrym drzewie, które wydaje dobre owoce, i złym, które wydaje złe owoce. Kryterium „dobrych owoców” jest najlepszym sposobem pozwalającym nam ocenić to, co jest w naszym postępowaniu dobre, a czego należy się wystrzegać. Aby owoc dojrzał, potrzebny jest czas. Dlatego tak jak ogrodnik czeka kilka miesięcy, aby wypowiedzieć się o wartości danego drzewa, tak samo i my musimy nauczyć się cierpliwości w ocenianiu naszego postępowania. Gdy podejmujemy ważne decyzje, bądźmy świadomi, że o ich trafności dowiemy się wraz z upływem czasu. Pomocą w ich podejmowaniu mogą być nasi przyjaciele i duchowi kierownicy. Dobrze jest o ważnych sprawach porozmawiać z drugą osobą i po prostu je przemodlić.