Odpowiedz Jezusowi

Sobota, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), rok B, Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

 

Pan Jezus od momentu, kiedy zaczął nauczać, wzbudzał ogromne zainteresowanie. Otaczający i spotykający Go ludzie, widząc cuda, których dokonywał, chcieli wiedzieć, kim tak naprawdę był. Rozmawiali o Nim, próbowali przypisać Mu jakieś imię. Dlatego, kiedy Jezus zapytał, za kogo uważają Go ludzie, z ust uczniów padło tak wiele odpowiedzi. Porównywano Pana Jezusa między innymi do Jana Chrzciciela czy do wielkich proroków. Bez wątpienia uznawano Go za kogoś niezwykłego ze względu na znaki, które czynił, i naukę, którą głosił.

Pan Jezus zapytał także i swoich uczniów, za kogo oni Go uważają. I wtedy Szymon Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Mesjasz znaczy wybrany i zapowiedziany przez Boga do zbawienia świata. Piotr udzielił odpowiedzi doskonałej, prawdziwej.

Uczniowie z całego serca pragnęli, aby ich Mistrz w końcu potwierdził, że jest Synem samego Boga. I w tamtym momencie Pan Bóg zadziałał w sercu i umyśle Piotra, aby ten głośno mógł oznajmić pozostałym uczniom tę prawdę. I za to Pan Jezus wyróżnił Piotra, stawiając go na czele całego Kościoła. Dlatego dzisiaj mówimy, że papież jest następcą św. Piotra.

A gdyby nas Pan Jezus dzisiaj zapytał, za kogo Go uważamy? Co byśmy odpowiedzieli?

Nasza odpowiedź jest bardzo ważna, może odmienić nasze życie tak, jak odmieniła życie św. Piotra.