Odpowiedź zna tylko Pan Bóg

Niedziela, XIII Tydzień Zwykły, rok B, Hi 38,1.8-11

Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: «Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki – ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich fal nadętych».

 

Są pytania, na które odpowiedź zna tylko Pan Bóg, i tylko On ich udziela w czasie, który uzna dla nas za najlepszy. Dojrzewanie w wierze bowiem wymaga czasu, przygotowania i cierpliwości, zmagania okupionego niekiedy porażką, uporu pozwalającego zaczynać wszystko od początku. I wówczas Bóg towarzyszący nam w tym wszystkim decyduje, kiedy dać odpowiedź na nasze dylematy, bunty, niezgodę na sytuacje, które niekiedy nawet nas poharatały.