Odświeżyć w sobie miłość

Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Czas Wielkiego Postu to czterdzieści dni przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Aby pośród rozproszeń codzienności rozpoznać Zmartwychwstałego, potrzebujemy skupienia, postu, modlitwy i nawrócenia. Jezus przypomina swoim uczniom, że nie przyszedł znieść Prawa i Proroków, ale wypełnić. Wypełnieniem Prawa jest miłość. To z miłości Jezus oddał swoje życie na krzyżu dla zbawienia ludzi. Jeżeli w naszym życiu brakuje miłości, to każda próba wypełnienia Prawa będzie dla nas źródłem cierpienia i frustracji. Jeżeli mąż nie kocha żony, a żona męża, to małżeństwo takie, oparte jedynie na literze prawa, nie daje obojgu szczęścia. Jeżeli student podchodzi do swoich studiów bez fascynacji, a jedynie z poczucia obowiązku, to studia stają się dla niego drogą przez mękę. Wielki Post to czas odświeżania w nas miłości: zarówno tej do Boga, jak i tej do drugiego człowieka.