Odwrotności

Niedziela, XXII Tydzień Zwykły, rok C, Syr 3,17-18.20.28-29

Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a ucho słuchacza – to pragnienie mędrca.

 

Bóg jest fenomenalny, szczególnie w ulubionych przez siebie odwrotnościach, w „na przekór” wszystkiemu i „wbrew” ludzkiej logice. Bóg jest fenomenalny, szczególnie w ulubionych przez siebie odwrotnościach. Nie ma początku – istniał od zawsze, z niczego stworzył świat, bezpłodnych starców obdarzył potomstwem, jąkałów uczynił przywódcami narodu, posłał Syna, by stał się człowiekiem, i odkrył duchowe piękno biedaków, prostaków, łajdaków i złodziei.

Wobec tego zostaje tylko prosić o mądrość, by już nie dziwił żaden boski pomysł, by logika nie stawała okoniem wobec Jego kolejnego projektu, że im wyżej – tym niżej, im bardziej – tym mniej.