Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

 

Kochani !

Pan Jezus często modlił się do swego Ojca. Podziwiali uczniowie,  że Jezus potrafi tak pięknie rozmawiać z Bogiem i postanowili naśladować Jezusa. Pewnego razu poprosili, aby Jezus nauczył ich modlitwy. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co na  prośbę uczniów odpowiedział Jezus, przeczytajcie tekst dzisiejszej Ewangelii.

„Ojcze nasz” to doskonała modlitwa. Modlitwa podstawowa. Bóg jest dla nas kochającym Ojcem. Ojciec oznacza bezpieczeństwo i szczęście. On daje chleb do życia, On przebacza winy, chroni od zagrożenia. Jest naszym Ojcem, więc powinniśmy postępować tak, jak Dzieci Boże. Ludzie otaczający Jezusa nie wiedzieli, w jaki sposób modlić się i dlatego byli bardzo smutni. Kiedy poznali modlitwę „Ojcze nasz,” byli bardzo radośni. Wiedzieli już, jak mogą zwracać się do Boga.

Zadam Wam pytanie: komu  z Was modlitwa, którą nauczał Pan Jezus, jest znana? Myślę, że wszyscy ją znacie, bo jest to modlitwa inaczej zwana Modlitwą Pańską, gdyż nauczał jej Pan Jezus. Odmawiamy ją głośno i wspólnie na każdej Mszy Świętej, katechezie oraz każdy z nas osobiście modli się jej słowami. 

Wiem, jak czasem trudno jest się modlić. W głowie wirują różne myśli, w sercu robi się bałagan. Zdarza się nawet, ze modlitwa zaczyna nas po prostu denerwować! Ale ZAPAMIĘTAJMY-  MODLITWA, to nic innego, jak rozmowa z Kimś, Kto Bardzo Cię Kocha.

Kończąc,  mam Dla Was krótką rymowankę do zapamiętania: 

”Jezus uczy mnie i ciebie, że Bóg Ojciec mieszka w niebie. A gdzie niebo jest? Czy wiesz? W moim sercu, w twoim też!”

Zadanie dla Ciebie na dziś:

W chwili ciszy zastanów się, jak często modlisz się słowami Modlitwy Pańskiej? Czy modląc się, myślisz o Panu Bogu? Czy każde zdanie wypowiadasz powoli i z szacunkiem, czy szybko i bezmyślnie?

 

Od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 zapraszamy na audycję dla dzieci  >>Elemeledutki<< Radio Profeto.